Προσωπική Ανάπτυξη

Η συμβουλευτική και η ψυχοθεραπεία ως διαδικασίες διευκολύνουν την αυτογνωσία ενώ πολλοί άνθρωποι ξεκινούν το προσωπικό τους ταξίδι με αίτημα την αυτοβελτίωση και την προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη.

Η σχέση με τον εαυτό μας είναι πρωταρχικής σημασίας.

Ποιος είμαι;

Πως νιώθω;

Τι θέλω;

Τι έχω ανάγκη;

Πως το ζητάω (αν το ζητάω);

Μια καλή σχέση με τον εαυτό μας, μια στάση αποδοχής και αγάπης προς το Είναι μας, είναι η βάση για να διαβαίνουμε τη ζωή μας με μεγαλύτερη αισιοδοξία, με μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα και αντοχή στις δύσκολες καταστάσεις και με ποιοτικότερες ανθρώπινες σχέσεις δίπλα μας.

Η επίγνωση που προκύπτει μέσα από τη διαδικασία της αυτογνωσίας στη συμβουλευτική ή/και τη ψυχοθεραπεία βοηθάει στην εσωτερική ισορροπία, στην εσωτερική γαλήνη και στην ψυχική ευεξία.