Ομάδες Αυτογνωσίας

Οι ομάδες αυτογνωσίας & προσωπικής ανάπτυξης έχουν σκοπό την αυτοβελτίωση μέσω της συμμετοχής και της αυτοπαρατήρησης του τρόπου που σχετιζόμαστε στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Σε ένα πλαίσιο ασφαλές και εμπιστευτικό, όπως αυτό της ομάδας, τα μέλη της ομάδας συνδέονται και αλληλεπιδρούν.

Μέσω της συμμετοχής στην ομάδα, το κάθε μέλος έχει τον χώρο να παρατηρήσει τον τρόπο δια τον οποίου συνδέεται με τους άλλους, καθώς και να δει τι το διευκολύνει και τι το εμποδίζει να δημιουργεί και να διατηρεί ποιοτικές σχέσεις στην ζωή.

Έχει τον χώρο να μοιραστεί αυτά που το απασχολούν και να λάβει στήριξη και αποδοχή από τα άλλα μέλη με αποτέλεσμα να βιώνει μια επανορθωτική κοινωνική εμπειρία.

Στην ομάδα έχει επίσης τον χώρο να πειραματιστεί με εναλλακτικούς τρόπους του σχετίζεσθαι που έπειτα θα μπορέσει να εφαρμόσει ευρύτερα στην ζωή του.

Η συνηθισμένη μορφή λειτουργίας των ομάδων είναι είτε εβδομαδιαίες συνεδρίες διάρκειας 90 λεπτών ή συνεδρίες 90 λεπτών ανά δύο εβδομάδες, πάντα σταθερής ημέρας και ώρας. Συνήθως είναι κλειστές ομάδες, με σταθερά μέλη σε όλη τη διάρκεια της ζωής της ομάδας. Η διάρκειά τους μπορεί να ποικίλει και να είναι είτε βραχείες είτε πιο μακροχρόνιες.