Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Αυτό που απασχολεί τους εφήβους προς το τέλος του σχολείου είναι η ερώτηση «Τι θα κάνω μετά;». Σε αυτή την περίοδο οι νέοι βρίσκονται αντιμέτωποι με διλήμματα και αποφάσεις που πρέπει να πάρουν σχετικά με την μετάβασή τους από τον δομημένο τρόπο ζωής του σχολείου στον σχετικά άγνωστο κόσμο της εργασίας ή των περαιτέρω σπουδών.

Η επαγγελματική συμβουλευτική βοηθάει το νέο άτομο στη διερεύνηση και εξερεύνηση του εαυτού του, των δεξιοτήτων, των κλίσεων και των ταλέντων του καθώς και των επιθυμιών του σε συνδυασμό πάντα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες τόσο του οικογενειακού του πλαισίου όσο και ευρύτερα της κοινωνίας μέσα στην οποία βρίσκεται.

Παράλληλα, η επαγγελματική συμβουλευτική διευκολύνει και στηρίζει τον έφηβο και την οικογένεια του σε σχέση με την δύσκολη περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων και την διαχείριση του άγχους που διακατέχει αυτή την περίοδο.