Συνταξιοδότηση

Μια περίοδος σημαντικής αλλαγής κατά τη πορεία της ζωής μας είναι η περίοδος της συνταξιοδότησης.

Η συνταξιοδότηση είναι ένα φυσικό επακόλουθο μιας γεμάτης και ενεργής επαγγελματικής ζωής η οποία λόγω ηλικίας ολοκληρώνει τον κύκλο της. Είναι μια περίοδος όπου το άτομο καλείται να χαμηλώσει τους ρυθμούς του και να απολαύσει την αλλαγή στους ρόλους του. Αυτή η αλλαγή στην ταυτότητα του συνταξιοδοτημένου δεν απαντάται πάντα με χαρά. Εάν η συνταξιοδότηση δεν είναι επιθυμητή υπάρχει ο κίνδυνος αυτή η περίοδος να βιωθεί με μεγάλη δυσκολία, αρνητικά συναισθήματα και κατάθλιψη.

Η επαγγελματική συμβουλευτική βοηθάει και στηρίζει το ηλικιωμένο άτομο στην δύσκολη περίοδο που περνάει ώστε να διαχειριστεί την αλλαγή πιο αποτελεσματικά και το βοηθάει να επαναπροσδιορίσει την νέα του ταυτότητα.