Συμβουλευτική Τρίτης Ηλικίας

Η Τρίτη ηλικία έχει σημαντικές ιδιαιτερότητες καθώς μια πληθώρα αλλαγών συμβαίνουν τόσο στο σώμα και στο μυαλό όσο και στις σχέσεις και στον κόσμο του ηλικιωμένου ατόμου.

Η συμβουλευτική διαδικασία και η ψυχολογική στήριξη είναι εκεί για να προσφέρει στο ηλικιωμένο άτομο το χώρο να μιλήσει και να διαχειριστεί τις εσωτερικές και τις εξωτερικές αλλαγές που βιώνει.

Θέματα κατάθλιψης, πένθους, απωλειών ρόλων και αγαπημένων ανθρώπων, ασθένειες, αλλαγές στο σώμα και το νου, δυσκολίες σε παρελθούσες και παρούσες σχέσεις, εμφανίζονται πολύ συχνά στη διαδικασία της συμβουλευτικής με μεγάλης ηλικίας άτομα.