Υγεία

Τι σημαίνει να είμαι υγιής;

Είναι η μη-ύπαρξη ασθένειας που με κάνει να νιώθω υγιής;

Μήπως είναι κάτι ευρύτερο;

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι η υγεία αποτελεί βοήθημα για την καθημερινή ζωή ενός ανθρώπου και όχι το σκοπό της ζωής. Είναι μια θετική έννοια που εστιάζει στον τρόπο που το άτομο μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες του για ασφάλεια, να έχει τις δυνατότητες να πραγματοποιεί τους στόχους του, να διαχειρίζεται τις αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον του και να νιώθει σωματικά, ψυχικά και κοινωνικά καλά. Δεν είναι απλά η απουσία κάποιας ασθένειας.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η υγεία είναι μια ισορροπία μεταξύ της σωματικής, ψυχικής, συναισθηματικής, νοητικής και πνευματικής διάστασης της ανθρώπινης φύσης.

Με ποιους τρόπους, λοιπόν φροντίζω την υγεία μου;

Με ποιους τρόπους και συμπεριφορές με φροντίζω;  

Τι με κινητοποιεί;

Είναι ο φόβος που με ωθεί να αποφύγω κάτι δυσάρεστο στο μέλλον;

Η΄ μήπως είναι  η επιθυμία μου για να ζω μια ζωή πιο ολοκληρωμένη, με σωματική και νοητική ενέργεια, με αίσθημα ευεξίας;