Νέα

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι λόγω της πανδημίας covid-19 & της αβεβαιότητας σχετικά με την εξέλιξή της η πλειοψηφία των νέων συνεδριών συμβουλευτικής & θεραπείας που αναλαμβάνω διεξάγονται εξ αποστάσεως (online μέσω διαδικτύου με Skype & Zoom ή μέσω τηλεφώνου).

Υπάρχει διαθεσιμότητα για δια ζώσης συνεδρίες πιο περιορισμένα & με την επιφύλαξη της εξέλιξης της κατάστασης.

Αντιλαμβάνομαι ότι οι εξ αποστάσεως συνεδρίες δεν είναι ταιριαστές σε όλους, παρόλα αυτά είναι εξ ίσου αποτελεσματικές και η συμβουλευτική διαδικασία εξ ίσου επιτυχημένη.